Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/conf/config.php on line 3 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/useronline.obj.php on line 3 Warning: mysql_pconnect() has been disabled for security reasons in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 29 Warning: mysql_pconnect() has been disabled for security reasons in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 29 AkibaVN - Trang tin tuc Anime - Manga
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/modules/header.php on line 4
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/modules/menuleft.php on line 4

Danny là Giám đốc và dẫn chương trình trên một kênh truyền hình được gọi là Culture Japan (Văn hóa Nhật Bản) được phát sóng hàng tuần trên Tokyo MX TV tại Nhật Bản, trên toàn bộ châu Á thông qua Animax Network và ở khắp nước Mỹ thông qua Mnet America .
Các bạn đã biết phiên bản game project Diva mới nhất: Hatsune Miku Project Diva F sẽ ra mắt vào ngày 30.8.2012 năm nay. Vâng, ca khúc chính của game sẽ là ODDs&ENDs do Ryo(SuperCell) đảm nhiệm. Điểm thú vị là single này cũng sẽ ra mắt trong thời gian 29.8 tới, tức là một ngày trước khi game ra mắt. Và ngày hôm đó cũng sẽ là ngày phát hành chiêc PSVita Miku Limited.
To bring together Japan Pop Culture Lovers from the region.
Le Hoi Natsu Matsuri 2013 ~ Nha Van Hoa Thanh Nien ~ Q1 TPHCM ngy 20.7 (Free ve) va 21.7.2013 (55k).
AkibaVN.com - Anime Manga News
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
News
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Ani
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Cos
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
RevWarning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Fig
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Nen
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Voc
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Good
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Game
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
PSP
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Event
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Repo
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Top
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76
TGS
Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76


Tin Moi Nhat Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 76